Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
Lees voor het betalen van lesgeld de Algemene Voorwaarden; door het lesgeld te betalen geef je aan in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Studio Simoncini (Balletschool Mabel Alter) zonder voorbehoud.

INSCHRIJVEN
Inschrijving kan uitsluitend via e-mail na ontvangst van een uitnodiging.

REGULIER BALLET Volwassenen
Bij regulier ballet is tussentijds opzeggen mogelijk tot 7 dagen voor de volgende betaling via email of online. Er bestaat geen recht op restitutie over al betaald lesgeld van de overeengekomen periode ongeacht het moment of de reden van annulering. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de deelnemer.

JUNIOR BALLET Kinderen
Het lesgeld wordt eenmaal per jaar betaald voor een heel seizoen. Er bestaat geen recht op restitutie over al betaald lesgeld van de overeengekomen periode ongeacht het moment of de reden van annulering. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de deelnemer.

NIEUW SEIZOEN – PRIORITY INVITATION
Om je te verzekeren van een plaats in het nieuwe seizoen maak je gebruik van de Priority Invitation (uitnodiging) die je van de school ontvangt.

BETAALWIJZE
Studenten of ouders denken er zelf aan de betaling van het lesgeld op tijd te maken. Er worden geen acceptgiro’s of facturen gestuurd. Als er een betalingsherinnering moet worden gestuurd worden er administratiekosten in rekening gebracht.

BANK
Wanneer je via de Bank betaald, zet als extra vermelding altijd voor- en achternaam van de student + lesuur op het afschrift. Bij onvolledige gegevens kan de balletschool de betaling niet verwerken.

CONTANT
Met gepast geld in een envelop met vermelding van voor- en achternaam + lesuur. Omdat er beperkt wisselgeld aanwezig is kunnen wij geen briefjes van € 50 wisselen.

TARIEF en BETAALDATA
Het tarief en de betaaldata vind je op de website www.mabelalter.com en op de flyers in de balletschool.

INCORRECT BEDRAG
Voor het verwerken van een incorrect bedrag worden administratiekosten en betalingsverkeer doorberekend.

TE LAAT BETALEN
Deelname aan balletlessen is bij achterstallig lesgeld niet mogelijk. Bij te laat betalen of bij onvolledige gegevens bij betalingen via de Bank, wordt een herinnering verstuurd inclusief administratie kosten.

ZIEKTE of VAKANTIE
Zolang een student is ingeschreven wordt het lesgeld doorbetaald, ook in geval van ziekte, blessure of vakantie van de student. Vakanties en feestdagen zijn al verrekend in het tarief.


DE SCHOOL
Respect voor schoolmateriaal, eigen spullen en spullen van anderen. Laat Toilet en Douche netjes achter en doe het licht uit na gebruik.

DE STUDIO
Het is niet toegestaan het raam in de studio open te zetten. Laat drinkflesjes s.v.p. niet achter in de studio.

BALLETLESSEN
Het is niet geoorloofd nog deel te nemen aan de les wanneer deze al is begonnen, of de les eerder te verlaten.

TOEZICHT en KINDEREN
Voor de balletles en meteen na de balletles houden ouders of verzorgers toezicht op hun kind. Kinderen worden direct na de les opgehaald.

DEELNAME
Het deelnemen aan balletlessen, workshops, spitzenles en andere activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid van de student of de ouders/verzorgers. De balletschool stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en of schade tijdens of als gevolg van deelname en of het bezoeken van de school.

TOEGANG
Het is niet toegestaan de deur open te doen wanneer er wordt aangebeld of om iemand mee naar binnen te nemen. Iedere bezoeker moet zich melden door aan te bellen, de docent zal de deur opendoen.

KLEDING & HAREN
Er is een verplicht kledingvoorschrift zie: www.mabelalter.com

LES MISSEN
De school ontvangt graag bericht wanneer je niet naar de balletles kan komen. Een gemiste les inhalen is niet mogelijk.

Privacy Statement
Klik hier voor ons privacybeleid